Over ons

Welkom op onze schietbaan.
Wie is sv gennep

De geschiedenis van Schietsportvereniging Gennep in het kort

Schietsportvereniging Gennep is een bloeiende vereniging, van in 2020 ruim 230 actieve (en iets minder actieve) leden. Maar hoe is SV Gennep ontstaan?

De Schietsportvereniging Gennep is opgericht op 8 juni 1978 in Gennep door een aantal enthousiaste schutters.

De enige mogelijkheid om te schieten was destijds in café Cobus-Janssen in de Molenhoek, enkel met klein kaliber geweer. Vrij snel daarna begon de gemeente Mook in samenwerking met de schietvereniging Molenhoek, met de bouw van een schietaccommodatie in Molenhoek, onder de kleedlokalen van de hockeyclub. Nadat de bouw gereed was, huurde Schietsportvereniging Gennep deze accommodatie voor een avond per week.
Omdat de bouw door een aannemer was gerealiseerd waren de kosten erg hoog en de huur daardoor ook. Deze situatie bevredigde het bestuur van Schietsportvereniging Gennep niet en zij begonnen uit te zien naar de mogelijkheden voor een eigen accommodatie. Dit vlotte niet al te best, daar er weinig geschikte ruimtes waren voor een schietaccommodatie.

Tot in 1984….

Toen bleek dat er in Gennep-Zuid een nieuwe sportaccommodatie gebouwd ging worden met douche- en kleedlokalen en een kantine. Al snel bleek dat de afmetingen van deze ruimtes uitermate geschikt waren om er een schietaccommodatie onder te vestigen.
Dankzij de prettige en soepele medewerking van het bestuur van de voetbalvereniging Vitesse 08, het bestuur van SV Gennep en ambtenaren van de gemeente Gennep, werden de plannen en tekeningen al snel aangepast aan de wensen van SV Gennep. Nadat de schietaccommodatie in eigen beheer en door leden van onze vereniging werd gebouwd kon het schieten beginnen.

Het resultaat mag er zijn : er werd een schietbaan van 25 meter met 8 banen gerealiseerd.. Nog was men niet klaar en in 2008 is er nog een schietbaan bij gebouwd van 100 meter met 6 banen.

Schietsportvereniging Gennep is trots op haar beide schietbanen, waar bijna alle disciplines geschoten kunnen worden.

 

Welke disciplines kunnen er geschoten worden bij SV Gennep?

Bij SV Gennep mag op de 25 meter baan geschoten worden met pistolen en revolvers tot een maximum kaliber van .45 met klein kaliber geweer op een afstand van 10 of 25 meter of met de.30M1 karabijn.

Op de 100 meter baan kan met klein kaliber geweer en met groot kaliber geweer geschoten worden. Ook luchtschutters kunnen er terecht.

Voor alle disciplines die bij SV Gennep geschoten kunnen worden, heeft SV Gennep verenigingswapens ter beschikking. Deze worden op de schietbaan uitgereikt, eventueel met bijbehorende munitie door iemand met een verenigingsverlof. Het gebruik van verenigingswapens is gratis, de bijbehorende munitie niet.

Het is verboden om een wapen of munitie in het bezit te hebben indien u niet over een zogenaamd verlof beschikt voor dat wapen. Mede daarom wordt op de vereniging bijgehouden aan wie welke munitie wordt verstrekt, of die persoon over een verlof beschikt voor dat kaliber en, indien geen verlof, hoeveel patronen er (na de schietoefeningen) nog resteren. Lever deze resterende munitie dan in bij diegene die u ook het wapen uitreikt. deze munitie wordt voor u bewaart tot een volgende schietoefening.

Wat is het introducee beleid bij Schietsportvereniging Gennep?

Het is uitsluitend toegestaan om gasten mee te nemen op dinsdagavond, na voorafgaande melding aan en goedkeuring van het bestuur.

Formulieren voor inschrijven van gasten zijn verkrijgbaar achter de bar van SV Gennep. Let op: deze gasten moeten zich kunnen identificeren d.m.v. een ID-kaart of paspoort, en alle persoonsgegevens worden genoteerd! Ook mag een introducé op jaarbasis slechts 3 keer mee. Voorts mag een introducé zonder wapenverlof uitsluitend met klein kaliber wapens en onder begeleiding schieten.

K.N.s.a.

Schietsportvereniging Gennep is bij de K.N.S.A. aangesloten onder nummer 8320, district 4.

Schietsportvereniging Gennep is door de K.N.S.A. gecertificeerd.

De K.N.S.A. (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie) is een overkoepelende organisatie, die de belangen van de aangesloten schutters in
Nederland behartigt. Leden van bij de KNSA aangesloten verenigingen zijn via de KNSA verzekerd.

De KNSA brengt maandelijks het blad “Schietsport” uit, met  allerhande informatie over de schietsport. Ook staat er maandelijks een overzicht van wedstrijden op landelijk niveau in. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van de K.N.S.A. via www.knsa.nl.