Privacyverklaring Schietsportvereniging Gennep


Dit is de privacyverklaring van de schietsportvereniging Gennep, gevestigd in Gennep en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40164294 (hierna:
‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk
verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de
verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.


VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

de Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u

 1. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt
 2. een aankoop doet bij de Vereniging
 3. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging
 4. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een
  formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.              

De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

 1. naam
 2. voornaam
 3. adres
 4. e-mailadres
 5. telefoonnummer
 6. leeftijd
 7. geslacht
 8. functie
 9. bankrekeningnummer

  
De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:

 1. verzoeken van u in behandeling te nemen.
 2. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een
  andere activiteit van c.q. namens de Vereniging.
 3. de dienstverlening aan u te verbeteren.
 4. de website van de Vereniging te optimaliseren.
 5. contact met u op te nemen of te onderhouden.
 6. en aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.    

INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via telefoonnummer 0621848328 of
per e-mail aan secretariaat@svgennep.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt.
 2. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring.
 3. inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt.
 4. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

SvGennep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van svgennep.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door svgennep.nl verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met svgennep.nl op via secretariaat@svgennep.nl
GOOGLE ANALYTICS
SVgennep.nl maakt gebruik van Google Analyticus om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken en hoe effectief deze bij Google zoekresultaatpagina’s vermeld zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres)
geanonimiseerd, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van
Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de Website aan svgennep.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over
de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Svgennep.nl heeft hier geen invloed op.
Svgennep.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via svgennep.nl verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


DERDEN
De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke
toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een
rechterlijke uitspraak.


WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om
deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

 

Privacyverklaring SV Gennep versie 1.1 Juni 2024