Lid worden van Schietsportvereniging Gennep

Om te beginnen is er een intakegesprek met de voorzitter van SV Gennep. Deze laat u kennismaken met de vereniging, geeft u een rondleiding en kan u indien gewent een inschrijfformulier verstrekken.

Een (aspirant-)lid moet minimaal 16 jaar oud zijn om met een luchtdrukwapen te mogen schieten, en minimaal 18 jaar voor het schieten et vuurwapens. Daarnaast moet een recente “Verklaring omtrent het gedrag” (ook wel VOG genoemd) overlegd worden. Deze VOG wordt weliswaar via de gemeente verstrekt, maar wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie. Is men reeds lid van een andere schietvereniging en beschikt men over een verlof tot voor handen hebben van een vuurwapen (wapenverlof), dan is een kopie van dit wapenverlof voldoende.

Heeft men het inschrijfformulier ingevuld, ondertekend en ingeleverd met de VOG en twee pasfoto’s en het inschrijfgeld voldaan, dan wordt men aspirant-lid gedurende de tijd van een jaar. Gedurende een half jaar hangt uw foto en naam op het publicatiebord, zodat de andere leden daar kennis van kunnen nemen. Ook dient men de naambadge zichtbaar te dragen gedurende een half jaar. Binnen de vereniging is een ballotagecommissie aangesteld. Deze commissie kijkt of de nieuwe leden passen binnen onze vereniging. Normaal levert dit geen problemen op, doch een enkele keer meldt zich een lid waarvan het lidmaatschap enige commotie opwekt en dan zal het bestuur zich beraden over de te nemen stappen en eventueel het aspirant-lidmaatschap opzeggen. Indien zich binnen het half jaar als aspirant-lid geen bijzonderheden voordoen, wordt uw aspirant-lidmaatschap automatisch omgezet in hoofdlidmaatschap (c.q. gezinslidmaatschap).

Men kan als onervaren schutter alleen lid worden in de maanden januari en augustus, in verband met een verplicht te volgen basiscursus. Deze basiscursus wordt gegeven in de maanden februari en september. In deze cursus ligt de nadruk op het veilig omgaan met wapens, en wordt een basis gelegd voor het pistoolschieten. Geweerschieten komt aan bod middels demonstratie en korte uitleg. Ook de geldende procedures binnen de vereniging worden behandeld. De basiscursus wordt gegeven op vier dagdelen, 2x een woensdagavond van 19.30 tot ca 22.30 en twee keer een zaterdagmiddag van 14 uur tot 17 uur. De bijkomende kosten per avond/middag zijn de genuttigde consumpties en de verschoten munitie.

Voor het geven van deze cursussen en voor de verdere begeleiding heeft de vereniging de beschikking over door de K.N.S.A. opgeleide en gediplomeerd trainers