Schietsport Vereniging Gennep       (SvGennep)

Gennep

25 meter - 100 meter schietbaan

Welke disciplines kunnen er geschoten worden bij SV Gennep?


Bij SV Gennep mag op de 25 meter baan geschoten worden met pistolen en revolvers tot een maximum kaliber van .45, met klein kaliber geweer op een afstand van 10 of 25 meter of met de.30M1 karabijn.

Op de 100 meter baan kan met klein kaliber geweer en met groot kaliber geweer geschoten worden. Ook luchtschutters kunnen er terecht.

Voor alle disciplines die bij SV Gennep geschoten kunnen worden, heeft SV Gennep verenigingswapens ter beschikking. Deze worden op de schietbaan uitgereikt, eventueel met bijbehorende munitie door iemand met een verenigingsverlof. Het gebruik van verenigingswapens is gratis, de bijbehorende munitie niet.

Het is verboden om een wapen of munitie in het bezit te hebben indien u niet over een zogenaamd verlof beschikt voor dat wapen. Mede daarom wordt op de vereniging bijgehouden aan wie welke munitie wordt verstrekt, of die persoon over een verlof beschikt voor dat kaliber en, indien geen verlof, hoeveel patronen er (na de schietoefeningen) nog resteren. Lever deze resterende munitie dan in bij diegene die u ook het wapen uitreikt. deze munitie wordt voor u bewaart tot een volgende schietoefening.